Nasz zespół

Mateusz Falender

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2018 roku rozpoczął aplikację adwokacką we wrocławskiej Izbie Adwokackiej. Członek Zarządu Fundacji „Po Twojej Stronie”, zajmującej się szeroko pojętą pomocą prawną dla mieszkańców Wrocławia. Współpracuje z Fundacją Badań Rozwoju i Innowacji z/s we Wrocławiu – certyfikat ISO w zakresie usług doradczych i prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w renomowanych kancelariach adwokackich. Stale poszerza wiedzę i kompetencje na licznych szkoleniach i kursach m.in.: „Podział nieruchomości w nieprocesowych postępowaniach działowych oraz postępowaniach procesowych”, „Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych w świetle proponowanych zmian legislacyjnych”, „Wybrane zmiany w kodeksie postępowania cywilnego”, „Reforma Prawa Karnego Materialnego w latach 2015 – 2019”, „Reforma kodeksu postępowania karnego”. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa karnego, administracyjnego, rodzinnego, cywilnego. Reprezentuje Klientów w procesach karnych, cywilnych i gospodarczych.

Krzysztof Fila

Prawnik, Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie aplikant adwokacki, a zarazem doktorant na studiach doktoranckich prawa z zakresu prawa karnego materialnego. Prowadzący zajęcia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Stały prelegent na konferencjach krajowych i międzynarodowych z zakresu prawa karnego sensu largo. Specjalizuje się przede wszystkim w sprawach karnych, sprawach wykroczeniowych, w prawie autorskim, prawie rodzinnym oraz prawie pracowniczym. Dotychczas zdobyte doświadczenie zawodowe w liczących się wrocławskich kancelariach oraz doświadczenie naukowe umiejętnie przekłada na rozwiązywanie problemów prawnych klientów.

Szymon Gancewski

Prawnik. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w tym m.in. w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cudzoziemców, prawa budowlanego, prawa rolnego, prawa ochrony środowiska oraz prawie cywilnym. Doświadczenie zdobywał pracując w poznańskich i wrocławskich kancelariach, w których obsługiwał polskich oraz zagranicznych przedsiębiorców i konsumentów. Stale poszerza wiedzę i kompetencje. Obecnie słuchacz studiów podyplomowych „Compliance w organizacji” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Reprezentuje Klientów w postępowaniach administracyjnych, w procesach cywilnych i gospodarczych. Posiada bogate doświadczenie w występowaniu przed organami administracji i sądami, przygotowywaniu i opiniowaniu umów, a także w sporządzaniu opinii z zakresu prawa pracy. W 2017 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji WPiA w Poznaniu, a 2018 roku rozpoczął aplikację adwokacką we wrocławskiej Izbie Adwokackiej.

Sylwia Falender

Specjalistka ds. Obsługi Klienta, wsparcie administracyjne Działu Prawnego. Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz psychologię na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu, obecnie studentka prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.